Team effectiveness

Effectiviteit begint bij vertrouwen. Dat geldt voor teams die nieuw gevormd worden en voor teams die al langer samenwerken.

Wanneer een team in transitie is of omstandigheden, opdrachten en samenstelling wijzigen, is het van groot belang om vertrouwen te bouwen en te onderhouden. Dat betekent aandachtig naar elkaar luisteren, ruimte bieden aan diversiteit en respect hebben voor ieders inbreng. Hoe creëer je een veilige setting voor een open dialoog?

Actie Reactie

En wat als het toch anders loopt? Vaak is communicatie een flinke uitdaging als het vertrouwen nog wankel is. Iedere actie zorgt voor een tegenreactie en vaak is dat een reflex, een snelle onbewuste beweging terug. Door met elkaar te verkennen wat de achterliggende waarden en intenties zijn, ontstaat meer bewustwording en begrip. Van daaruit kun je samen werken aan constructieve feedback en uitwisseling en breng je moedige gesprekken op gang.

Welke verwachtingen leven er, wat zijn onuitgesproken zaken in het team? Om vervolgens te kunnen inzoomen op waar mensen elkaar versterken en wat ze van de ander nodig hebben. Team effectiviteit gaat over ruimte nemen en ruimte geven. Over empathie en aandacht.

Bouwen aan vertrouwen

In de dialoog met elkaar kun je gezamenlijk verkennen welke verwachtingen er leven er en wat onuitgesproken zaken in het team zijn. Om vervolgens te kunnen inzoomen op waar mensen elkaar versterken en wat ze van de ander nodig hebben. Welke talenten zijn er aanwezig en hoe kunnen medewerkers elkaar versterken? Wat hebben ze van elkaar nodig om de diversiteit ten volle te benutten?

Door te bouwen aan vertrouwen én met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren, investeer je in je team. Je helpt elkaar en jezelf te ontdekken hoe het team in staat is om elkaar op te zoeken, aan te moedigen en te versterken.

Training teameffectiviteit

Iedereen in het team is verantwoordelijk voor de dynamiek en het teamproces. De leidinggevende heeft een belangrijke faciliterende rol die we ook nadrukkelijk belichten in onze aanpak.

We begeleiden leidinggevenden en teams bij het creëren van een open en interactieve sfeer om moedige gesprekken op gang te brengen en constructieve feedback uit te wisselen.

Meer informatie

leadership development

Hoe creëer je de juiste sfeer voor empathie en respect, voor een ...

Lees meer

executive coaching

‘The same wind blows on us all; the winds of disaster, opportunity ...

Lees meer

in the spotlight

In onze programma’s, workshops en teamsessies komen vele thema’s ...

Lees meer

neem contact met ons op